بنياد-شهيد-انقلاب-اسلامي
 • 347 بازدید
 • آذربایجان غربی
بنياد-مسكن-انقلاب-اسلامي
 • 329 بازدید
 • آذربایجان غربی
بهزيستي-اروميه
 • 1797 بازدید
 • آذربایجان غربی
شبكه-دامپزشكي-اروميه
 • 347 بازدید
 • آذربایجان غربی
شركت-آب-و-فاضلاب-روستايي
 • 291 بازدید
 • آذربایجان غربی
شركت-آب-و-فاضلاب
 • 336 بازدید
 • آذربایجان غربی
شركت-گاز
 • 302 بازدید
 • آذربایجان غربی
شركت-مخابرات
 • 322 بازدید
 • آذربایجان غربی
شركت-پخش-فرآورده-هاي-نفتي
 • 402 بازدید
 • آذربایجان غربی
شهرداري-اروميه
 • 273 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-راه-و-ترابری-شهرستان-ارومیه
 • 359 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-ثبت-اسناد
 • 313 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-ثبت-احوال
 • 285 بازدید
 • آذربایجان غربی
آموزش-و-پرورش-ناحيه-دو
 • 411 بازدید
 • آذربایجان غربی
آموزش-و-پرورش-ناحيه-يك
 • 297 بازدید
 • آذربایجان غربی
امور-برق
 • 317 بازدید
 • آذربایجان غربی
امور-آب
 • 404 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-کل-جهاد-كشاورزي
 • 357 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-کل-جمعيت-هلال-احمر
 • 289 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-کل-آموزش-فني-و-حرفه-اي
 • 479 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-کل-تربيت-بدني
 • 249 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-کل-تعاون-روستايي
 • 298 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-کل-مركز-بهداشت
 • 415 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-کل-منابع-طبيعي
 • 341 بازدید
 • آذربایجان غربی
مرکز-تعویض-پلاک-ارومیه
 • 40 بازدید
 • آذربایجان غربی
سازمانها و نهادها

ادارات

ادارات

رهبری

رهبری

ریاست جمهوری

ریاست جمهوری

شهرداری

شهرداری

صنف بازاریابان

صنف بازاریابان

نهادها و تشكیلات بین المللی

نهادها و تشكیلات بین المللی

بازگشت

بازگشت
واتساپ راهنمای مشاغل ایران