بنياد-شهيد-انقلاب-اسلامي
 • 335 بازدید
 • آذربایجان غربی
بنياد-مسكن-انقلاب-اسلامي
 • 320 بازدید
 • آذربایجان غربی
بهزيستي-اروميه
 • 776 بازدید
 • آذربایجان غربی
شبكه-دامپزشكي-اروميه
 • 338 بازدید
 • آذربایجان غربی
شركت-آب-و-فاضلاب-روستايي
 • 277 بازدید
 • آذربایجان غربی
شركت-آب-و-فاضلاب
 • 326 بازدید
 • آذربایجان غربی
شركت-گاز
 • 284 بازدید
 • آذربایجان غربی
شركت-مخابرات
 • 307 بازدید
 • آذربایجان غربی
شركت-پخش-فرآورده-هاي-نفتي
 • 390 بازدید
 • آذربایجان غربی
شهرداري-اروميه
 • 262 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-راه-و-ترابری-شهرستان-ارومیه
 • 342 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-ثبت-اسناد
 • 287 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-ثبت-احوال
 • 265 بازدید
 • آذربایجان غربی
آموزش-و-پرورش-ناحيه-دو
 • 337 بازدید
 • آذربایجان غربی
آموزش-و-پرورش-ناحيه-يك
 • 285 بازدید
 • آذربایجان غربی
امور-برق
 • 308 بازدید
 • آذربایجان غربی
امور-آب
 • 387 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-کل-جهاد-كشاورزي
 • 341 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-کل-جمعيت-هلال-احمر
 • 270 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-کل-آموزش-فني-و-حرفه-اي
 • 324 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-کل-تربيت-بدني
 • 234 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-کل-تعاون-روستايي
 • 285 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-کل-مركز-بهداشت
 • 400 بازدید
 • آذربایجان غربی
اداره-کل-منابع-طبيعي
 • 276 بازدید
 • آذربایجان غربی
مرکز-تعویض-پلاک-ارومیه
 • 28 بازدید
 • آذربایجان غربی
سازمانها و نهادها

ادارات

ادارات

رهبری

رهبری

ریاست جمهوری

ریاست جمهوری

شهرداری

شهرداری

صنف بازاریابان

صنف بازاریابان

نهادها و تشكیلات بین المللی

نهادها و تشكیلات بین المللی

بازگشت

بازگشت
واتساپ راهنمای مشاغل ایران