آموزشگاه-علم-پرور
 • 305 بازدید
 • تهران
آموزشگاه-خياطي-شیوه
 • 663 بازدید
 • تهران
آموزشگاه-حیدری
 • 3310 بازدید
 • تهران
آموزشگاه-خياطي-آمال
 • 3764 بازدید
 • تهران
آموزشگاه-خياطي-مهرآسا
 • 2090 بازدید
 • تهران
آموزشگاه-خياطي-آسادخت
 • 555 بازدید
 • تهران
مجتمع-آموزشی-بشارت-علم-
 • 1137 بازدید
 • تهران
مجتمع-آموزشی-آراناب
 • 1010 بازدید
 • تهران
فنی حرفه ای

آرایشگاه و مراقبت زیبایی

آرایشگاه و مراقبت زیبایی

آشپزی، صنایع غذایی

آشپزی، صنایع غذایی

اتومکانیک

اتومکانیک

اداری

اداری

الكترونیك

الكترونیك

امور مالی

امور مالی

برق صنعتی

برق صنعتی

بهداشت و ایمنی

بهداشت و ایمنی

تاسیسات

تاسیسات

تعمیر تلفن همراه

تعمیر تلفن همراه

تندخوانی

تندخوانی

خدمات اموزشی

خدمات اموزشی

خیاطی

خیاطی

صنایع

صنایع

صنایع دستی، قالی،گلیم

صنایع دستی، قالی،گلیم

عمران

عمران

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

کشاورزی

کشاورزی

مجتمع

مجتمع

مراکز فنی و حرفه ای

مراکز فنی و حرفه ای

هنرهای تجسمی و نمایشی

هنرهای تجسمی و نمایشی

بازگشت

بازگشت
واتساپ راهنمای مشاغل ایران