تماس با ما

شما می توانید پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را برای بهبود کیفی و کمی خدمات "راهنمای مشاغل ایران" از طریق پست الکترونیک یا فرم زیر، ارسال نمایید. بدیهی است پس از بررسی مطالب ارسال شده، نسبت به بکارگیری آنها در جهت جلب رضایت شما اقدام خواهد شد.

زنجان، میدان شورا، جهاد دانشگاهی، پارک علم و فناوری، واحد 1

تلفن تماس : 02433764211 ساعت تماس:  صبح: 9 الی 13

  ایمیل: info@rbiran.ir

 

منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادهای شما هستیم

نام و نام خانوادگی
تلفن
ایمیل
متن
تبلیغات

واتساپ راهنمای مشاغل ایران